İSG İŞ BUL Kariyer AKADEMİSİ Eğitim Takvimi

İSG Koordinatörü

İlan No: 615859
İSG İŞ BUL Kariyer AKADEMİ

İSG Koordinatörü

Açıklama

Kurumsal bir firma bünyesinde doğrudan ve TAM ZAMANLI olarak görevlendirilmek üzere B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı aranmaktadır.

Aranan Nitelikler

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sisteminin içindeki prosedür ve talimatları, yasal sorumlulukları fabrikanın tüm bölümlerinde uygulanması için rehberlik etmek,
 • ISO 45001 Baş Denetçisi olmak veya OHSAS 18001 konusunda deneyimli olmak,
 • İSG ile ilgili gerekli tedbirleri risk değerlendirmesi dokümanında açıkça belirtmek ve çözümü için danışmanlık yapmak,
 • Üretim aşamaları  için risk yönetim programını hazırlayıp raporlamak,
 • İSG Kurulunun sistemli toplanöası ve eğitimi konusunda çalışmalarda bulunmak, danışmanlık yapmak ve kurulda alınan kararların uygulanmasını takip etmek,
 • 6331 ve bağlı mevzuatın gerekliliklerini yerine getirmek için süreci yönetmek,
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetler listesi hazırlayarak uygulamaya konulmasını sağlamak,
 • Yıllık İSG Planlarını hazırlayarak gerekli çalışmaları organize etmek ve firmanın tüm bölümlerinde eşzamanlı çalışmalar yürütülmesini koordine etmek,
 • Çalışma talimatları ve makine kullanım ve bakım talimatlarının hazırlatılmasına rehberlik etmek,
 • İSG İç denetim metodolojisinin oluşmasını sağlamak ve süreci bağlı bulunduğu yöneticilere ve İSG kuruluna raporlamak,
 • İSG Politikası oluştutulması için yönetim kuruluna rehberlik etmek görevlerini üstlenebilecek B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı aranmaktadır.