İSG İŞ BUL Kariyer AKADEMİSİ Eğitim Takvimi

İŞ Güvenliği Uzmanı İş İlanı

İlan No: 926653
İSG İŞ BUL Kariyer AKADEMİ

İŞ Güvenliği Uzmanı İş İlanı

Açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İSG Katip sisteminde tam zamanlı olarak atanmasına engeli olmayan; 

İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak,

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işveren ve(veya vekiline yazılı olarak bildirmek,

İşyerinde meydana gelen ramak kala, iş kazası ve/veya meslek hastalıkları gibi durumların nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene ve/veya vekiline önerilerde bulunmak,

İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak,

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin ve/veya vekilinin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek,

Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek,

İSG Ekibinde bulunan isg teknikerlerinin raporlarını yorumlamak ve var ise gerekli düzenleyici faaliyeti koordine etmek,

İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak,

Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını isg ekibi ile birlikte hazırlamak,

İş sağlığı ve güvenliği kurulunun sürekliliği için işveren ve/veya vekili ile işbirliği içinde çalışmak,

Çalışan temsilcileri ile çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak,

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgii diğer mevzuatın gereklilikleri ile birlikte olması gereken tüm detaylarn uygulanması konusunda rehberlik ve danışmanlık sürecini üstlenebilecek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış "İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI" aranmaktadır.

Aranan Nitelikler

  • Üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun,
  • İstanbul'da ikamet edebilecek ve/veya edebilecek,
  • En az C sınıfı iş güvenliği uzmanı sertifikası olan,
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yerine getirmiş ve/veya en az 2 yıl tecilli,
  • Tercihen B Sınıfı Motorlu Taşıtlar Kullanma Ehliyetine sahip,
  • İş Güvenliği Uzmanı olarak en az 2 yıl üretim yapan firmalarda deneyimi olan,

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış "İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI" aranmaktadır.