İSG İŞ BUL Kariyer AKADEMİSİ Eğitim Takvimi

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi


Eğitim Süresi:

2 Gün

Hedef Katılımcı:

İş Güvenliği Uzmanları, Mühendisler, İşverenler/İşveren Vekilleri ve bu alanda kariyer yapmak isteyenler.

Katılımcı Sayısı:

24

Eğitim Dili:

Türkçe

Eğitim Hedefleri:

Eğitim sonunda katılımcıların; yönetmeliğin istediği, ulusal ve uluslararası standartlara uygun, tehlikelerin belirlendiği, risklerin değerlendirildiği, tutuşturma kaynaklarının bertaraf edilmesine ilişkin önlemlerin yer aldığı, patlayıcı atmosfer tehlikelerine ilişkin tüm tedbirleri bünyesinde barındıran, tesisin nasıl korunduğunun kanıtı olan, yaşayan bir Patlamadan Korunma Dokümanı sistematiğinin nasıl kurulması gerektiğinin anlaşılmasını ve öğrenilmesini sağlamak.

Eğitmen Nitelikleri:

Alanında Uzman, Profesyonel ve/veya Akademisyen

Eğitim Yöntemi:

Medya destekli teorik eğitim

Değerlendirme:

Ön Değerlendirme ve Son Değerlendirme

Açıklama:

- Yangın ve Patlama
- Patlama Tipleri
- Patlama İle İlgili Tanımlar
- ATEX Direktif, Standart ve Mevzuatının Tarihsel Gelişimi
- PKD Mevzuat Bilgileri
- PKD Hazırlama Aşamaları
- Sıvı, Gaz ve Buhar Maddeler İçin PKD Hazırlama
- Muhtemel Tutuşturma Kaynakları
- Tehlikesiz Bölge
- Tehlikeli Bölge Sınıflandırmaları
- Boşalma Kaynakları ve Derecesinin Tespiti
- Boşalma Miktarı Hesaplamaları (Sıvı, gaz ve buharlar için)
- Havalandırma Etkisinin Hesaplamaları (Açık ve kapalı alan)
- İnceltme (Seyreltme Şartları)
- Arkaplan Konsantrasyonu Hesaplamaları
- Tehlikeli Bölgelerin Belirlenmesi
- Tehlikeli Bölge Sınırlarının ve Mesafelerinin Belirlenmesi
- Teorik Havalandırma Debisinin Hesaplanması
- Kalıcılık Süresi Hesaplamaları
- Tehlikeli Bölge Sınıflandırma Tablosunun Oluşturulması
- Tehlikeli Bölgelerin Çizim Üzerinde Gösterilmesi
- Toz Patlamaları Nedir
- TSE EN 60079-10-2 Standardı
- Toz Patlaması Hesaplamaları
- Toz Patlaması İçin Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması
- ATEX Ekipman ve Teçhizatlar
- ATEX Uygun Ekipman Seçimi
- Teçhizat Sıcaklık Sınıfları
- Teçhizat Koruma Tipi Sınıfları ve Sembolleri
- Teçhizat ve Ekipman Etiket Bilgileri
- Muhtemel Patlamanın Etkilerinin Hesaplamaları
- Sadovsky Formülleri
- Muhtemel Patlamanın Etkilerinin Modellenmesi
- ALOHA Programının Kullanılması
- Dokümantasyon
- Örnek PKD Paylaşımı

Belgelendirme:

Eğitim değerlendirmesinde 70 Puan ve üzeri alan kişilere eğitim sertifikası verilmektedir.

Eğitim Dökümanı:

Eğitim notları ücretsiz sunulmaktadır.

Ücret:

Fiyat için KAYIT ol bölümünden iletişim bilgilerinizi eksiksiz gönderiniz.