İSG İŞ BUL Kariyer AKADEMİSİ Eğitim Takvimi

OHSAS 18001 Bilgilendirme Eğitimi

OHSAS 18001 Bilgilendirme Eğitimi


Eğitim Süresi:

2 Gün

Hedef Katılımcı:

Kurum ve kuruluşların yöneticileri, temsilcileri, İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, İnsan kaynakları yöneticileri ve bu alana ilgi duyanlar katılabilirler.

Katılımcı Sayısı:

16

Eğitim Dili:

Türkçe / İngilizce

Eğitim Hedefleri:

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı hakkında bilgi, katılımcıların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmelerini sağlamak, İş Sağlığı ve Güvenliği alt yapısını ulusal ve uluslararası normlara ulaştırmaktır.

Eğitmen Nitelikleri:

Alanında Uzman, Profesyonel ve/veya Akademisyen

Eğitim Yöntemi:

Medya destekli teorik ve uygulamalı eğitim

Değerlendirme:

Ön Değerlendirme ve Son Değerlendirme

Açıklama:

Katılımcılar, bu eğitim ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminin dayandığı temeller, tanımlamalar, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ve Hedefleri, İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı, standardın öngördüğü Prosedürler, Acil Eylem Planları, Risk Analizi Tablosu, proseslerin etkin planlanması, uygulanması ve kontrolünü sağlanması konularında dokümanların hazırlanmasında bilgi ve fikir sahibi olacaklardır.
• İSG Hakkında Genel Bilgilendirme
• TS 18001 Giriş, Kapsam, Atıf Yapılan Standart ve Dokümanlar
• Terimler ve Tarifler, İSG Yönetim Sistemi Şartları
• Genel Şartlar, İSG Politikası
• Planlama (Tehlike Tanımlaması, Risk Değerlendirmesi ve Kontrollerinin Belirlenmesi, Yasal ve Diğer Şartlar, Hedefler ve Programlar)
• Uygulama ve İşletme (Kaynaklar, Görevler, Sorumluluk, Hesap verme ve yetki, Eğitim, Bilinç ve yeterlilik, İletişim, Katılım ve danışma, Dokümantasyon, Dokümantasyon kontrolü, İşletme kontrolü, Acil durum hazırlığı ve bu durumlarda yapılması gerekenler)
• Kontrol (Performans ölçümü ve izleme, Uygunluğun değerlendirilmesi, Kazalar, Olaylar, Uygunsuzluklar, Düzeltici ve önleyici faaliyetler, Kayıtların kontrolü, İç tetkik)
• Yönetimin Gözden Geçirilmesi,
• Dokümantasyon (El kitabı - Pratik çalışma, Prosedür yazma - Pratik çalışma, Talimat, İSG planı, Kayıt ve form örnekleri, Doküman kontrol, Kayıt kontrol)

Belgelendirme:

Eğitim değerlendirmesinde 70 Puan ve üzeri alan kişilere eğitim sertifikası verilmektedir.

Eğitim Dökümanı:

Eğitim notları ücretsiz sunulmaktadır

Ücret:

Fiyat için KAYIT ol bölümünden iletişim bilgilerinizi eksiksiz gönderiniz.