İSG İŞ BUL Kariyer AKADEMİSİ Eğitim Takvimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuat Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuat Eğitimi


Eğitim Süresi:

1 Gün

Hedef Katılımcı:

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini almış, beyaz ve mavi yaka personel ve yöneticiler için uygundur.

Katılımcı Sayısı:

16

Eğitim Dili:

Türkçe / İngilizce

Eğitim Hedefleri:

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında sorumlu ve bağlı olunan 6331 ve 4857 sayılı kanunlar ve ilintili yönetmelikler hakkında bilgi sağlamaktadır.

Eğitmen Nitelikleri:

Alanında Uzman, Profesyonel ve/veya Akademisyen

Eğitim Yöntemi:

Medya destekli teorik eğitim

Değerlendirme:

Ön Değerlendirme ve Son Değerlendirme

Açıklama:

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

• İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
• Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
• Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
• Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
• Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
• Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
• Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik
• Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
• Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
• Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
• İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
• Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
• İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
• İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
• Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
• Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
• İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
• Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
• İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
• Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
• Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
• İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
• Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
• İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
• Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği
• İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik
• İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
• Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliği
• Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
• Tozla Mücadele Yönetmeliği
• Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ
• Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
• İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
• Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
• Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
• Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
• İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
• İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği
• Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
• Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
• İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
• İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik

4857 Sayılı İş Kanunu

• Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik
• Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik
• Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
• Alt İşverenlik Yönetmeliği
• Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
• İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
• Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği
• Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
• İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
• Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

Belgelendirme:

Eğitim değerlendirmesinde 70 Puan ve üzeri alan kişilere eğitim sertifikası verilmektedir.

Eğitim Dökümanı:

Eğitim notları ücretsiz sunulmaktadır

Ücret:

Fiyat için KAYIT ol bölümünden iletişim bilgilerinizi eksiksiz gönderiniz.