İSG İŞ BUL Kariyer AKADEMİSİ Eğitim Takvimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı (ÖN TALEP)

İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı (ÖN TALEP)


Eğitim Süresi:

İSG Doktora Programı tamamlama süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere ilgili yönetmelik kapsamında değerlendirilmektedir.

Hedef Katılımcı:

Herhangi bir yüksek lisans programından mezun olanlar başvurabilir. Yurt dışından alınmış yüksek lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olmalıdır.

Katılımcı Sayısı:

16

Eğitim Dili:

Türkçe / İngilizce

Eğitim Hedefleri:

İSG Doktora Mezunları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın nezdinde verilen "A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı*" sertifikasını sınavsız ve doğrudan almaya hak kazanır. Haricinde DOKTOR ve "İSG Bilim UZMANI" ünvanlarını da kazanmış olacaksınız.

Eğitmen Nitelikleri:

Eğitimler tercih ettiğiniz şehirde ki üniversiteler işbirliğinde verilmektedir.

Eğitim Yöntemi:

Medya destekli teorik eğitim

Değerlendirme:

İSG Doktora Programı Ders ve Tez aşaması olarak iki temel dönemde irdelenir. Ders aşamasının tamamlanmasının ardından başlayan tez aşamasında Danışman Akademisyenin talep ve yönlendirmesi neticesinde Tez Savunma jürisine sunulur. Yasal Mevzuat çerçevesinde haklarınız saklı kalmaktadır.

Açıklama:

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), sayısal puan türünde en az 60 puan almaları gerekir. Yurt dışından alınmış yüksek lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olmalıdır.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) ya da buna eşdeğer sınavlardan 100 tam not üzerinden en az 60 puan almaları gerekir. Öğrencinin uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınav sonuç belgesi getirmesi halinde, yukarıdaki notlarla olan eşdeğerliliği Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenir.

Doktora öğrenciliğine kabul sınavı bilimsel ve mülakat aşamalarından oluşur.

DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURAN ADAYLARIN GİRİŞ BAŞARI NOTU HESAPLANMASI

Yüksek lisans başarı notunun %20’si, Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) sonucunun %50’si ve Doktora mülakat sonucunun %30’ unun toplamıdır. Üniversitede yapılan mülakat sonucunun 100 tam not üzerinden en az 70 olması gerekir. Doktora giriş başarı notu olarak, 70 ve üzeri not alan adaylar aldıkları not sıralamasına göre, en yüksek nottan başlayarak başvurdukları programa kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile doktora öğrenciline kabul edilirler.

Başvuru notu hesaplanması üniversiteler arası kurul ve/veya üniversitelerin kendi yapılanmalarınca farklılık gösterebilir.

Belgelendirme:

İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı, ilgili üniversite ve/veya Enstitü kuralları ile YÖK tarafından belirlenen şartlar dahilinde belgelendirilir.

Eğitim Dökümanı:

Dahil değildir.

Ücret:

Fiyat için KAYIT ol bölümünden iletişim bilgilerinizi eksiksiz gönderiniz.