İSG İŞ BUL Kariyer AKADEMİSİ Eğitim Takvimi

"Eğiticinin Eğitimi" Eğitimi

"Eğiticinin Eğitimi" Eğitimi


Eğitim Süresi:

80 Saat + (Yönetmeliğe uygun)

Hedef Katılımcı:

İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, İSG Teknikerl, Diğer Sağlık Personeli, İSG alanında ya da kendi uzmanlık alanında eğitici olarak çalışmak isteyenler,

- En az Lise mezunu olan, mesleği yapabilecek bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak kursa katılmak için yeterlidir.
- Dileyen HERKES katılabilir.

Katılımcı Sayısı:

40

Eğitim Dili:

Türkçe

Eğitim Hedefleri:

Bu program eğitici statüsünde görev yapan ve gelecekte en az eğitici statüsünde görev yapacak olan kişilerin eğiticilik becerilerini artırmak, sunum tekniklerini geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kurs programını bitiren kursiyerler, bu sayede görev alacakları kurslarda daha iyi hizmet vermiş olacaklardır. En yaygın olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitici Eğitimi Belgesi olarak da bilinmektedir.

İş yerleri, kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelin alt personellere vermesi gereken eğitimler için eğiticilerin alması gereken zorunlu kurstur. Özellikle İSG Uzmanları görev aldıkları kurum bünyesinde çalışan diğer personelleri İSG önlemleri, korunma yöntemleri ve diğer konularda eğitime tabi tutmak zorundadır. Bu nedenle Eğitimcinin Eğitimi Kursuna katılmak ve sertifikasına sahip olmak zorundadırlar.

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler kamu kurumları ve özel kuruluşlarda yönetici asistanı veya büro personeli olarak görev alma imkanı bulabilmektedir.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
b) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az (40) kırk saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversitelerveya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından verilen eğiticilerin eğitimi belgesini,
İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete: 20.07.2013 – 28713

c) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az (40 ) kırk saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen eğiticilerin eğitimi belgesi

- İşyeri hekimliği yapmak isteyenler doktorlar (Hekimler)
- İş güvenliği uzmanlığı eğitimleri vermek isteyenler (İş Güvenliği Uzmanları)
- Eğitim kurumlarının eğitici kadrosu, (İş Güvenliği Uzmanları)
- Sağlık eğitimi vermek isteyen Hemşireler

Eğitmen Nitelikleri:

Alanında Uzman, Profesyonel ve/veya Akademisyen

Eğitim Yöntemi:

Online Eğitim

Değerlendirme:

Kurs sonunda değerlendirme sınavı yapılacaktır.

1.Kursiyerin, sertifikaya hak kazanabilmesi için eğitim sonunda yapılacak sınavdan en az 50 puan alması gerekir.
2.Sertifika sınavı yine internet ortamında uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılır.
3.Sınavda başarısız olan kursiyerlere ücretsiz sınav hakkı verilmektedir.
4.Kursiyer sınavını 15 gün içerisinde tamamlamalıdır.
5.Sınav da başarılı olan kursiyerin sertifikası hazırlanır ve başvuru esnasında belirttiği adrese 7 iş günü içerisinde kargo ile gönderilir.
6.Gönderilecek sertifika bir katılım belgesi değil, üniversite onaylı, mühürlü ve ıslak imzalı EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ başarı sertifikasıdır.
7.Sertifikanın yanında ayrıca Üniversite tarafından onaylı, mühürlü ve imzalı Transkript ve Not Döküm Belgesi gönderilecektir. Transkript ve not döküm belgeleri Milli Eğitim Kurs Programına göre hazırlanmaktadır.

Açıklama:

• Eğitimcinin Eğitimi İle İlgili Temel Kavramlar
• Öğrenme
• Önce insan
• Öğretim
• Eğitim
• Entelektüel sermaye
• Yüksek geri dönüşlü eğitim
• Sürekli öğrenme
• Toplumsal rollerdeki değişmeler
• Yüksek performanslı iş sistemi (teknoloji)
• Pekiştirme teorisi
• Sosyal öğrenme teorisi
• Hedef belirleme teorisi
• İhtiyaç teorileri
• Beklenti teorisi
• Yetişkin öğrenme teorisi
• Bilgi-işlem teorisi
• Eğitim ortamı
• Oturma düzeni
• Program tasarımı
• Kurs parametreleri
• Hedefler
• Detaylı ders planı
• Öncelikler
• Ders planının gözden geçirilmesi
• Aktif dinleme
• Materyalleri kullanma
• Not alma
• Sorular sorma
• Eğitim ve öğretim hedefleri
• Eğitimde transfer kavramı
• Eğitmenin rolü
• Öğretim modelleri
• Bireysel farklılaşmalar
• Katılım ve çevre faktörü
• Öğrenme psikolojisi
• Klasik öğrenme
• Operant (edimsel) öğrenme
• Sınıf yönetimi teknikleri

Eğitim Dökümanı:

Eğitim dokümanı sunulmamaktadır.

Ücret:

1500 TL yerine kısa süreliğine 250TL