İSG İŞ BUL Kariyer AKADEMİSİ Eğitim Takvimi

İSG İş İlanları

Avusturya İSG Modeli
13-02-2019

Avusturya İSG Modeli

KOBİ’lerde Risk Değerlendirmesi Uygulamalarının İSG Açısından İncelenmesi Projesi kapsamında ÇASGEM Ekibinin yapmış olduğu Avusturya ziyaretinden ve uluslararası makalelerden edinilen bilgiler ışığında Avusturya İSG Modeli içeriği oluşturulmuştur.

İskele Kurulum Elemanlarının Sağlık ve Güvenlik Tehlikeleri
12-02-2019

İskele Kurulum Elemanlarının Sağlık ve Güvenlik Tehlikeleri

Genel itibariyle iskele kurulum elemanının sağlık ve güvenlik tehlikeleri için koruyucu ve önleyici tedbirleri inceledik.

İş Kazalarının Nedenleri
11-02-2019

İş Kazalarının Nedenleri

İş kazalarında nedenlerin etkili bir şekilde ortaya konulabilmesi de birtakım metodolojik yaklaşımları gerektirir. Bu yaklaşımlardan elde edilen bulgular iş kazalarının önlenmesinde en doğru uygulamaların tercih edilmesine olanak sağlayacaktır.