İSG İŞ BUL Kariyer AKADEMİSİ Eğitim Takvimi

Ayşe CIHAN

Ayşe CIHAN

Ayşe CIHAN

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

İstanbul
395 gün deneyimi var.

ÖzgeçmişEğitimlerim

01-01-01 - 01-01-06

Sağlık Bilimleri Fakültesi / İş Sağlığı ve Güvenliği

İstanbul Esenyurt Üniversitesi

Deneyimlerim

Elso Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş / Kalite Kontrol / Kalite Kontrol
01-01-2015 - 01-01-2016

İstanbul

İstanbul / Tekniker Kalite kontrol departmanına gelen numuneleri inceleme. Kırılma indisi, yoğunluk, parlama noktası, viskozite, nem tahini ölçümü, su analizi (Karl Fischer), PH metre ve kontrolleri. MSDS (malzeme güvenlik bilgi formu) hazırlama. TDS-Helal Belgesi inceleme, Ürün analiz sertifikası hazırlama. Ölçüm cihazlarının kalibre etme.

Indigo White Tekstil Konfeksiyon San. ve Dış Ticaret A.Ş / Stajyer
01-03-2018 - 01-04-2018

İstanbul

Sosyal uygunluk denetimi sırasında bir tekstil firmasına gidilmiş olup denetime eşlik edilmiştir. Denetim sırasında 4 unsur incelenmiştir. Bunlardan ilki; Fason firmanın çalışma ruhsatı, imza sirküleri, vergi levhası, e-bilgilendirme gibi idari evrakları incelenmiştir. Denetim sırasında ikinci unsur ise; personelin özlük dosyalarıdır. Dosya içeriğinde fotoğraf, belirli veya belirsiz iş sözleşmesi hem iş veren hem de işçi tarafından imzalı, sağlık raporları, adli sicil kaydı, ikametgâh, aile durum bildirimi gibi personelle ilgili önemli bilgileri içeren evraklar bulunmaktadır. Üçüncü unsur ise; iş sağlığı ve güvenliği seviyesidir. Bu konuda saha turu sırasında saptanan majör uygunsuzluklar not edilir. İş sağlığı ve güvenliği klasörü incelenir. Basınçlı kaplar, kaldırma araçları yetkili kuruluşlarca test ve bakımı yapılmış olmalıdır. Yangın teçhizatı Türkiye Yangından Korunma yönetmeliğine uygun olmalıdır. Tatbikat ve İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri yapılmış olmalıdır. 50’ den fazla İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulmuş, çalışan temsilcisi seçimi yapılmış olmalıdır. İlk yardımcı sertifikaları kontrol edilir. Az tehlikeli ise 20 kişide bir, çok tehlikeli ise 10 kişide bir, tehlikeli ise 15 kişide bir olmalıdır. Ütü paket firmaları tehlikeli sınıfındadır. Dördüncü unsur ise; maaş-mesai ödeme kayıtlarıdır. Personel denetim kontrol sisteminden alınan bireysel ve toplu bordrolar ve çarşaf bordroları ile kontrol edilir. Personel görüşmeleri ile doğrulanmaya çalışılır.

Bildiği Diller

Henüz eklenmemiş

Bildiği Bilgisayar Programları

MS Office / Tanımlanmamış

Sertifikalarım

Yangın Eğitici Eğitmeni / İstanbul Esenyurt Üniversitesi

Sosyal uygunluk denetimi sırasında bir tekstil firmasına gidilmiş olup denetime eşlik edilmiştir. Denetim sırasında 4 unsur incelenmiştir. Bunlardan ilki; Fason firmanın çalışma ruhsatı, imza sirküleri, vergi levhası, e-bilgilendirme gibi idari evrakları incelenmiştir. Denetim sırasında ikinci unsur ise; personelin özlük dosyalarıdır. Dosya içeriğinde fotoğraf, belirli veya belirsiz iş sözleşmesi hem iş veren hem de işçi tarafından imzalı, sağlık raporları, adli sicil kaydı, ikametgâh, aile durum bildirimi gibi personelle ilgili önemli bilgileri içeren evraklar bulunmaktadır. Üçüncü unsur ise; iş sağlığı ve güvenliği seviyesidir. Bu konuda saha turu sırasında saptanan majör uygunsuzluklar not edilir. İş sağlığı ve güvenliği klasörü incelenir. Basınçlı kaplar, kaldırma araçları yetkili kuruluşlarca test ve bakımı yapılmış olmalıdır. Yangın teçhizatı Türkiye Yangından Korunma yönetmeliğine uygun olmalıdır. Tatbikat ve İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri yapılmış olmalıdır. 50’ den fazla İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulmuş, çalışan temsilcisi seçimi yapılmış olmalıdır. İlk yardımcı sertifikaları kontrol edilir. Az tehlikeli ise 20 kişide bir, çok tehlikeli ise 10 kişide bir, tehlikeli ise 15 kişide bir olmalıdır. Ütü paket firmaları tehlikeli sınıfındadır. Dördüncü unsur ise; maaş-mesai ödeme kayıtlarıdır. Personel denetim kontrol sisteminden alınan bireysel ve toplu bordrolar ve çarşaf bordroları ile kontrol edilir. Personel görüşmeleri ile doğrulanmaya çalışılır.