İSG İŞ BUL Kariyer AKADEMİSİ Eğitim Takvimi
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Boyutları
17-02-2019

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Boyutları

Örgütsel vatandaşlık davranışı kavramı, toplumsal vatandaşlık kavramından esinlenilerek ortaya atılmıştır. Bireylerin yaşadıkları toplumu benimsemeleri, aidiyet duygularının gelişimi, karşılık beklemeden topluma olan bağlılıkları örgüt için de mümkün olmaktadır.

Çalışanların Solunum ve Nefes Egzersiz Eğitimi
17-02-2019

Çalışanların Solunum ve Nefes Egzersiz Eğitimi

“Normal” dediğimiz hayat tarzımızda akciğer kapasitesinin %10’unu kullanırız. Bu yaşamak için yeterli olmakla birlikte “sağlıklı” olmak için yeterli değildir.

ISO 45001 Kapsamı ve İSG Politikası
18-09-2018

ISO 45001 Kapsamı ve İSG Politikası

ISO 45001, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi bir kuruluşun, İSG performansını arttırmak için kullanabileceği bir İSG yönetim sistemi için şartları kapsar.

Sayılarla İş Sağlığı ve Güvenliği Sektörü
14-09-2018

Sayılarla İş Sağlığı ve Güvenliği Sektörü

Sayılarla İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Sektörünü incelerken belli başlıklar kullanacağız. Eğitim, Sivil Toplum, Profesyonel ve Sosyal Medya açılarından bakacağız.