İSG İŞ BUL Kariyer AKADEMİSİ Eğitim Takvimi
İSGARD ile MEB arasında protokol imzalandı
27-04-2019

İSGARD ile MEB arasında protokol imzalandı

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Araştırma Derneği (İSGARD) ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve liselerde İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri düzenlenmesine ilişkin bir işbirliği protokolü imzalandı

TANAP Nedir, Ne Değildir?
31-03-2019

TANAP Nedir, Ne Değildir?

TANAP Doğal Gaz Boru Hattı; 19 kilometresi Marmara Deniz geçişi olmak üzere toplam 1850 km uzunluğundadır. Hat boyunca, 7 adet kompresör istasyonu, 4 adet ölçüm istasyonu, 11 adet pig istasyonu, 49 adet blok vana istasyonu ve Türkiye’deki ulusal doğal gaz şebekesini beslemek üzere 2 adet gaz çıkış istasyonu yer almaktadır.

Yeni İşe Alınan İşçiye Üç Ay İçin 8.940 TL Ücret ve Prim Desteği Devletten
31-03-2019

Yeni İşe Alınan İşçiye Üç Ay İçin 8.940 TL Ücret ve Prim Desteği Devletten

Ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için kanunda aranılan şartlardan biri de kapsama giren sigortalıların, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesinin (işveren tarafından haklı nedenlerle fesih hariç) feshedilmeksizin çalıştırılmaları yönündedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Milli Eğitim Müfredatına Giriyor
12-01-2019

İş Sağlığı ve Güvenliği Milli Eğitim Müfredatına Giriyor

"Nihai hedefimiz iş sağlığı ve güvenliği kavram ve kurallarını okul öncesinden başlayarak her kademedeki eğitim-öğretim faaliyetlerinde yer verebilmek." Bakan Ziya SELÇUK

İBYS; Önlemenin Dijital Yönü
03-07-2018

İBYS; Önlemenin Dijital Yönü

İş sağlığı ve güvenliği alanında milli bir karar destek sisteminin ön hazırlığını oluşturmak ve mevcut verilerin anlamlandırmak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi geliştirilerek 20181 Sayılı Dış Genelge ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ilan edilmiştir.

Bireysel İş Güvenliği İşlemlerde e-Dönem
24-06-2018

Bireysel İş Güvenliği İşlemlerde e-Dönem

Bilindiği üzere; iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, diğer sağlık personeli, işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğiticileri ile diğer sağlık personeli eğiticilerinin sınav ve belgelendirme işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

[KARAR] İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI TABAN MAAŞI 3750TL
11-02-2018

[KARAR] İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI TABAN MAAŞI 3750TL

İş Güvenliği Uzmanlarının 2018 yılı asgari ücretini brüt 3750 TL olarak belirlendi.

İş Güvenliğine Dünya Standartı Geliyor
29-01-2018

İş Güvenliğine Dünya Standartı Geliyor

Dünyanın ilk uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı ISO 45001 - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (Occupational health and safety) onaylandı.

İş Kazalarında Ölenlerin Sayısı Savaşta Ölenlerden Fazla
30-11-2017

İş Kazalarında Ölenlerin Sayısı Savaşta Ölenlerden Fazla

İş Kazalarında Ölenlerin Sayısı Savaşta Ölenlerden Fazla , Türkiye’nin kanayan yarası olan iş kazalarında meydana gelen ölümler 2016 yılında da hız kesmedi.