İSG İŞ BUL Kariyer AKADEMİSİ Eğitim Takvimi
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
14-03-2019

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğinin amacı tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik
14-03-2019

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğinin amacı; plân, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılarak yetki belgesi numarası verilmesine, kayıtlarının tutulmasına, belge numaralarının veya gruplarının iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
14-03-2019

ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN amacı; plân, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, şantiye şefi çalıştırılması mecburi yapılara ve yapım işlerinde görev alan şantiye şeflerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

İSG Profesyoneli Haksız Fesih Yargıtay Kararı
14-03-2019

İSG Profesyoneli Haksız Fesih Yargıtay Kararı

Daha ucuz diye İSG Profesyonelini işten çıkartıp, OSGB'den hizmet almak YARGITAY'ca haksız fesih olarak görüldü. YARGITAY 7. Hukuk Dairesi 2015/26613 E. , 2015/24436 K.

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Boyutları
17-02-2019

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Boyutları

Örgütsel vatandaşlık davranışı kavramı, toplumsal vatandaşlık kavramından esinlenilerek ortaya atılmıştır. Bireylerin yaşadıkları toplumu benimsemeleri, aidiyet duygularının gelişimi, karşılık beklemeden topluma olan bağlılıkları örgüt için de mümkün olmaktadır.

Çalışanların Solunum ve Nefes Egzersiz Eğitimi
17-02-2019

Çalışanların Solunum ve Nefes Egzersiz Eğitimi

“Normal” dediğimiz hayat tarzımızda akciğer kapasitesinin %10’unu kullanırız. Bu yaşamak için yeterli olmakla birlikte “sağlıklı” olmak için yeterli değildir.

Avusturya İSG Modeli
13-02-2019

Avusturya İSG Modeli

KOBİ’lerde Risk Değerlendirmesi Uygulamalarının İSG Açısından İncelenmesi Projesi kapsamında ÇASGEM Ekibinin yapmış olduğu Avusturya ziyaretinden ve uluslararası makalelerden edinilen bilgiler ışığında Avusturya İSG Modeli içeriği oluşturulmuştur.

İskele Kurulum Elemanlarının Sağlık ve Güvenlik Tehlikeleri
12-02-2019

İskele Kurulum Elemanlarının Sağlık ve Güvenlik Tehlikeleri

Genel itibariyle iskele kurulum elemanının sağlık ve güvenlik tehlikeleri için koruyucu ve önleyici tedbirleri inceledik.

İş Kazalarının Nedenleri
11-02-2019

İş Kazalarının Nedenleri

İş kazalarında nedenlerin etkili bir şekilde ortaya konulabilmesi de birtakım metodolojik yaklaşımları gerektirir. Bu yaklaşımlardan elde edilen bulgular iş kazalarının önlenmesinde en doğru uygulamaların tercih edilmesine olanak sağlayacaktır.

Güvenlik Kültürü
10-02-2019

Güvenlik Kültürü

Güvenlik kültürü ilk kez kavram olarak yaşanan büyük kazalar ve felaketler sonucunda ortaya çıkmıştır.