İSG İŞ BUL Kariyer AKADEMİSİ Eğitim Takvimi
Yeni İş Güvenliği Uzmanının Hizmet İçeriği
19-01-2018

Yeni İş Güvenliği Uzmanının Hizmet İçeriği

Yeni İş Güvenliği Uzmanının Bilmesi Gereken Yasal Gereklilikler, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve Işık Ünv. İSG Bölümü Öğr. Gör. Yücel KARAKUŞ 'un kaleminden inceleyebilirsiniz.

Yeni iş güvenliği uzmanına tavsiyeler yazı dizisinin son içeriğinde sizlere genel bir özetle bahs etmem gerekirse; mevzuatımız iş güvenliği uzmanlarından aşağıdaki konularda hizmet içeriğini istemektedir;

İş Güvenliği birimi, İşveren veya vekili ile tanışma
• Çalışan Temsilcilerinin, Destek Elemanlarının, İSG kurulu veya Risk Değerlendirme ekibinin revize edilmesi/ yeniden oluşturulması
• İSG çalışma planın yapılması/revize edilmesi
• Geçmiş Risk Değerlendirme, Acil Durum Planı, Onaylı Tespit ve Öneri Defterinin, Kurul Tutanaklarının ve kaza tutanaklarının incelenmesi
• İncelenen Geçmiş dokümanlardan alınan kritik notların sahada incelenmesi, eksikliklerin onaylı deftere yazılması
• Tüm üretim süreçlerinin incelemesi ve bilgi sahibi olunması, bölüm yöneticileri ile tanışıp bilgi sahibi olunması
• İş yerindeki tüm çalışmaları, ortamı İSG mevzuatı açısından eksiksiz sorgulamak için kontrol listesi hazırlanması
• Makine ve Kimyasal envanterinin çıkarılması
• Mevcut veya alınacak tüm makine, donanım, tesisatın incelenmesi, CE ve standart uygunluğunun değerlendirilmesi
• Kullanılan kimyasalın bölümlere göre listelenmesi ve satın alınma, depolama, kullanma, bertaraf edilme süreçlerinin GBF incelenerek düzenlenmesi
• Düzeltici Önleyici çalışmaları planlama ve takip,
• İSG Kurulu ile birlikte İç Yönerge yazılması
• Çalışanların Yıllık İSG Eğitimi planlanması, uygulanması
• Gerekiyorsa Ortam ölçümlerin planlanması
• Bakım, onarım çalışmalarının planlanması, makine bakımları için takip planı yapılması
• İSG konularında prosedür ve talimatların yazılması,
• KKD Seçimi ve planlaması
• İSG İstatistikleri ve raporlama
• Yıllık değerlendirme Raporunu işyeri hekimi ile hazırlanması
• Alt işveren çalışmaları hakkında işvereni bilgilendirmek
• Diğer Çalışmalar

Yeni İş Güvenliği Uzmanları için ÖNEMLİ NOTLAR

İşyerini tanıma ile ilgili gözlemsel gezide kesinlikle yalnız gezmemeliyiz. Yanımızda işyerini iyi bilen müdür veya kıdemli bir personel olmalıdır. Bu personel ile bölüm/kısım sorumluları ile tanışmalı ve bölümler ile ilgili kısa notlar edinip, bölüm/kısım sorumlularının ad, soyad bilgisini not alın

Kesinlikle ilk çalışma günlerinde daha önce çalışan uzman ve hekimin tespit ve öneri defterine yazdıklarına bakın, not alın. Önerilerin hayata geçirilip geçirilmediğini yerinde inceleyin. Önerilerin gerçekçi be mevzuata uygun olup olmadığını değerlendirin. Düzeltici ve önleyici Öneriler uygulanmamış ise hemen sizde tespit ve öneri defterine kritik önerileri yazın.

Geçmiş Risk değerlendirme ve ADP bakıp önerileri yerinde inceleyin.

İSG eğitim dosyalarını inceleyin eğitim eksiği olan çalışanları not edip, planlamanıza ilk yapılacak olarak eğitimlerini yazın.

Kritik manine, ekipman kullananların operatörlük belge veya sertifikalarının var olup olmadığını araştırın.

Kaza istatistikleri ve tutanakları var ise ilk çalışma günlerinizde bu evrakları inceleyin. Kazaların tekrar etmemesi adına kaleme alınmış önerilerin işyerinde uygulanıp uygulanmadığını kontrol edin. Düzeltici ve önleyici Öneriler uygulanmamış ise hemen sizde tespit ve öneri defterine kritik önerileri yazın. Geçmiş yaşanmış kazalara önem verin, önlem alınmamış ise yine tekrar edecektir.
Kimyasalların Güvenlik bilgi formlarını inceleyin, Türkçe olmayan GBF’li not edip satın almayı bilgilendirin. Türkçe GBF göndermeyen firmalardan alım yapılmaması konusunda satın almaya yazılı bilgi verin.

Çalışanlar ile daima güler yüzlü ve dengeli bir diyalog kurun, onları dinleyin, sıkıntı ve problemlerini önemseyin. Daha önce kaza geçirmiş çalışanların önerilerini not alın.

Çalışanlara emir verici bir diyalog içinde olmayın.

Kendi birim amirimiz dışında ne bir çalışanla, ne de başka bir yönetici ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda herhangi bir yazışma yapmayın.

Her işyeri ziyareti sabahında işyerinin her noktasını gezin.

Günlük olarak resmigazete.gov.tr adresini ziyaret edin.

Daima not defteri ile gezin. Günlük saha ziyaret tutanağı tutup, yöneticiniz ile paylaşın.

İşyeri Hekimi ile birlikte çalışın, saha turlarını hekim ile birlikte bulunmaya gayret edin.

Her zaman kritik konularda yazılı tutanak ile çalışma yapın.

Yaptığınız çalışmaların istatistiklerini tutun. Örn. Ayda kaç eğitim verdiniz, kaç saha gözlemi yaptınız. Kaç kritik DÖF yaptınız vb.Bu içeriğin oluşturulma aşamasında ADIM ADIM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, 9786058458482, Yaman, Karakuş kitabından faydalanılmıştır.

Yücel KARAKUŞ
Ses Akademi Yön. Kurulu Başkanı
İnşaat - Maden Yük Müh.
Işık Ünv. İSG Bölümü Öğr. Gör.
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Yücel Karakuş

Yücel Karakuş

Öğr. Gör. Yücel KARAKUŞ - İnşaat ve Maden Yüksek Mühendisi, Akademisyenz
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı