İSG İŞ BUL Kariyer AKADEMİSİ Eğitim Takvimi
Temel İSG Prensipleri
14-09-2018

Temel İSG Prensipleri

İSG hizmetlerinin sunumunda İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları belli bir sistematik içinde çalışmadıkları sürece başarılı olamazlar.

Bilinen insanlık tarihinde; “bireysel yaşamdan toplu yaşama geçilmesinde” ihtiyaçların belirleyici olduğu bir döngü görülmektedir. Toplumlar giderek organize yapıya bürünürken ihtiyaçlar da o oranda artmış ve daha da organize olma gereği ortaya çıkmıştır. Bu döngü günümüzde de artarak ve gelişerek devam etmektedir.

İSG Hizmetleri de yukarıda anılan döngünün bir parçasını oluşturmaktadır. Bir yanda insan yaşamını daha da kolaylaştırmak üzere üretim yapılırken, öte yandan da üretim süreçleri girdi ve çıktılarıyla çalışan insanların yaşamını tehdit etmekte ve hatta çevreye de bazen geri dönüşü olanaksız zararlar vermektedir.

Her gün değişik medya aygıtlarıyla dünyanın dört bir yanından kaza ve felaket haberleri yer almaktadır.

İSG çalışmaları;

  • Çalışanları
  • Çalıştıranları
  • Üretimi
  • Çevreyi

korumak üzere günümüz dünyasında sistemli bir hal almıştır. Bunu başarabilmek içinde gerek duyulan hem genel hem de Temel İSG Prensipleri geliştirilmiştir. Genel ve temel prensipler belirlenirken bir yanda bilimin öngördükleri bir yandan da yasaların çerçevesini çizdiği zorlamalar, sınırlamalar ve yaptırımlar karşımıza çıkmaktadır.

Sertifikalarını aldıktan sonra sahada çalışmaya başlayan İSG Profesyonelleri temel bilgileri de içeren kaynak sıkıntısı çekmekte ve kendilerini yalnız hissetmektedirler. Öte yandan İSG hizmetlerinin sunumunda İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları belli bir sistematik içinde çalışmadıkları sürece başarılı olamazlar.

Tam da bu sebeple Dr. Mahmut YAMAN ile birlikte TEMEL İSG KİTABI başlığı ile A-B-C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel İSG Kitabını ortaya çıkarttık. Kitap içerisinde İSG hizmetlerinin sunumunda uyulması gereken hiyerarşik adımlar gerekçeleri ile birlikte açıklamalı olarak verilmiştir. Sahada çalışırken karşılaşılabilecek sorunlar da dikkate alınarak özel eklemeler tarafımızca yapılmıştır. Bu bakımdan gereksinim duyduğunuz her zaman başvurabileceğiniz bir kaynak kitap olarak kitaplığınızda yer ayırmanız sizlere avantaj sağlayacaktır.

A-B-C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel İSG Kitabı dahilinde, İş Güvenliği Uzmanları için kurs/eğitim konularına da yer verilmiştir.

A-B-C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel İSG Kitabıburadan inceleyebilirsiniz.

Yücel Karakuş

Yücel Karakuş

Öğr. Gör. Yücel KARAKUŞ - İnşaat ve Maden Yüksek Mühendisi, Akademisyenz
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı