İSG İŞ BUL Kariyer AKADEMİSİ Eğitim Takvimi
Sayılarla İş Sağlığı ve Güvenliği Sektörü
14-09-2018

Sayılarla İş Sağlığı ve Güvenliği Sektörü

Sayılarla İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Sektörünü incelerken belli başlıklar kullanacağız. Eğitim, Sivil Toplum, Profesyonel ve Sosyal Medya açılarından bakacağız.

Sayılarla İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Sektörünü incelerken belli başlıklar kullanacağız. Eğitim, Sivil Toplum, Profesyonel ve Sosyal Medya açılarından bakacağız.

Veriler Eylül 2018 itibari ile açıklanmış resmi rakamların yazıya yansıtılması sonucu elde edilmiştir. Her bir başlığı süreç  içerisinde ayrıca inceleyeceğiz.

İSG Alanında Yüksek Öğrenim


İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Yüksek Öğrenim Kurumunun yayınladığı bilgilere göre Fakülte (Lisans), Yüksek Okul ve Meslek Yüksek Okulu (MYO) olarak 200'den fazla öğrenim biriminde sektörün akademik eğitimi verilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Lisans Eğitimi 6 Üniversitemizde, 9 program ile bulunmaktadır. Lisans düzeyinde İSG Eğitimi veren üniversitelerimizin 4 'ü Devlet, 2'si Vakıf Üniversitesidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksek Okul) Lisans Eğitimi 5 Üniversitemizde, 7 program ile bulunmaktadır. Yüksek Okul seviyesinde İSG Eğitimi veren üniversitelerimizin 3 'ü Devlet, 2'si Vakıf Üniversitesidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği (Meslek Yüksek Okulu, MYO) Ön Lisans Eğitimi 229 program ile yürütülmekte olup; bu programların 115 tanesi Devlet Üniversitelerinde; 114'ü ise Vakıf Üniversitelerinde sürdürülmektedir.

İSG Alanında Sivil Toplum Örgütlenmeleri


İş Sağlığı ve Güvenliği alanında İçişleri Bakanlığı, Dernekler Dairesi Başkanlığının verdiği resmi bilgilere göre Sendika, Federasyon ve Dernek kategorilerinde toplam 80 Sivil Toplum Kuruluşu bulunmaktadır.  (Bknz : stk.isgisbul.com)

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Eylül 2018 itibari ile 1 Sendika, 3 Federasyon ve Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan 76 Dernek oluşumu bulunmaktadır.

İSG Alanında Profesyoneller


İş Sağlığı ve Güvenliği alanında profesyonel olarak atfedilen ÇALIŞMA, SOSYAL HİZMETLER VE AİLE BAKANLIĞI tarafından sertifikalandırılmış İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Diğer Sağlık Personeli sayısı 148Bin Dört Yüz Kırk Beş Kişidir. İlaveten  İki Bin Yüz Kırk Altı kişi Eğitici sertifikasına sahiptir.

Türkiye Genelinde;
  • A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Sertifika Sayısı, 17776
  • B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Sertifika Sayısı, 17804
  • C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Sertifika Sayısı, 66717
  • İşyeri Hekimi Sertifika Sayısı, 31576
  • Diğer Sağlık Personeli Sertifika Sayısı, 14572

olarak açıklanmıştır.

ÇALIŞMA, SOSYAL HİZMETLER VE AİLE BAKANLIĞI, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Profili Türkiye raporunda belirtilen " Belgeli hekimlerin yarısından azı ile her dört İş Güvenliği Uzmanından sadece biri aktif olarak sahada çalışmaktadır " ibaresi sektörde çalışmaya yetkin 102Bin İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikanın yalnızca 25-26Bin kadarının saha da aktif çalıştığını göstermektedir. Yine İşyeri Hekimleri tarafına bakıldığında 15Binden az hekimin sertifikasını kullandığı söylenebilir.

İSG Alanında Sosyal Medya


İş Sağlığı ve Güvenliği alanında en çok kullanılan sosyal medya iletişim metodu Facebook Gruplar. Bilgi Paylaşma ve iletişim amacıyla google gruplar, instagram ve twitter da kullanılsa da facebook gupları isg iş ilanları, isg bilgi ve dökümantasyon paylaşımı ve hatta isg sınavlarına hazırlık anlamında oldukça yoğun kullanılmaktadır.

Facebook Grupların;
  • 85 tanesi 5Bin kişiden daha az üyeye sahip,
  • 25 tanesi 5Bin kişiden daha fazla üyeye sahip,
  • 25 tanesi 10Bin kişiden daha fazla üyeye sahip,

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Facebook gruplar özelinde Eylül 2018 itibari ile tespit edebildiğimiz son 30gün içerisinde içerik paylaşılmış 135 Grup ve bu gruplara mensup 1.2Milyon kişi bulunmaktadır.

Eylül 2018 itibari ile ele aldığımız Sayılarla İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Sektörünü incelememizin ilk içeriğini sizlerle paylaştık. Verilerin erişebildiğimiz resmi veriler olduğunu belirtirken, herhangi bir delil ya da bağlayıcılık teşkil etmediğini belirtirim. Bu içerikte ki her kategoriyi ayrı ayrı ele alan sayısal verileri de zaman içerisinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Kazasız Günler

Hasan Yıldız

Hasan Yıldız