İSG İŞ BUL Kariyer AKADEMİSİ Eğitim Takvimi
İSG Dergisi yayın hayatına başlıyor
10-05-2019

İSG Dergisi yayın hayatına başlıyor

İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği hakkında teknik ve sözel alandaki gelişmeleri içeren ve elektronik ortamda üç aylık periyotlar halinde yayımlanacak olan e-İSG dergisi T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yeniden yayın hayatına kazandırılıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği hakkında teknik ve sözel alandaki gelişmeleri içeren ve elektronik ortamda üç aylık periyotlar halinde yayımlanacak olan e-İSG dergisi T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yeniden yayın hayatına kazandırılıyor. 

e-İSG Dergisi içerisinde makalelerinizin yayınlanması istiyorsanız, hazırlamış olduğunuz makalelerinizi genel müdürlüğün  ilgili e-posta adresine iletebilirsiniz. Makalelerin Yayın Kurulu tarafından değerlendirilmesi sonrası uygun görülenler e-İSG Dergisinde yayımlanacağı bakanlığın ilgili duryusunda belirtilmektedir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ (e-İSG) YAZIM KURALLARI

Dergide Yer Alacak Makaleler, Aşağıdaki Maddelerde Yer Alan Kuralları Taşıyor Olmalıdır:

  1. Dergiye yayımlanmak için gönderilen yazılar, iyi tanımlanmış bir sorunsala dayanmalı ve başlıklar bu sorunsalla uyumlu olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar, çalışmanın kapsamını yansıtacak zenginlik ve yeterlikte olmalıdır.
  2. Dergi, Türkçe makaleleri kabul etmektedir. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.
  3. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar (metin, tablo-şekiller ve kaynakça dâhil) dergi yazım kurallarına göre belirtilen ölçülerde 10 sayfadan fazla olmamalıdır.
  4. Yayımlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı, derginin iznine bağlıdır.
  5. Dergideki yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir.
  6. Şekil, tablo ve fotoğraflar numaralandırılmalıdır. Numaralandırılmış şekil, tablo ve fotoğraf adları üstte yer almalı; şayet alıntı yapılmışsa kaynağı şekil veya tablonun altında gösterilmelidir. Tablo ve şekiller metinden ayrı sayfada değil, metnin içerisinde ilgili yerde olmalıdır.
  7. Makalenin ilk sayfasında, Makalenin başlığı (12 punto koyu, sadece ilk harfleri büyük, ortalı), Yazar/yazarların adı soyadı, unvanı, çalıştığı kurum bilgilerine (11 punto, sadece ilk harfleri büyük, ortalı) yer verilmelidir.
  8. Metinlerde yazı karakteri; Ana metin başlıkları koyu Times New Roman 12 punto, varsa alt başlıklar koyu Times New Roman 11 punto ve tüm metinler Times New Roman 11 punto, iki yana yaslı, paragraf girintisi olmamalı, satırlar bir buçuk aralıklı, paragraflar arası ise önce 6nk, sonra 6nk, varsa dipnotlar 9 punto ve tek aralıklı yazılmalıdır.
  9. Sayfa düzeni normal, sayfa yapısı tüm kenarlardan (üst, alt, sağ ve sol) 3cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.
  10. Varsa Kaynaklar bölümüne yer verilmelidir. Kaynaklar başlığı koyu New Times Roman 12 punto olmalı, yazar soyadlarına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir. Kaynak metni New Times Roman 10 punto, tek satır aralıklı, iki yana yaslı, paragraf girintisi olmamalıdır.

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü e-İSG Dergisi makale yazım kurallarına buradan ulaşabilirsiniz.

İSG Bilgi Bankası

İSG Bilgi Bankası