İSG İŞ BUL Kariyer AKADEMİSİ Eğitim Takvimi
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI TABAN MAAŞI 4500TL
04-12-2018

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI TABAN MAAŞI 4500TL

İş Güvenliği Uzmanlarının 2019 yılı asgari ücreti brüt 4500 TL olarak belirlendi

MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI İÇİN 2019 YILI ASGARİ ÜCRETİ 4500 TL OLARAK BELİRLENDİ.

Ülkemizde yaşanan ekonomik çalkantılar ve ötelenen kanun uygulamaları ile göz ardı edilen iş kolları arasında olan İSG Sektörü için gerekli olan yükselme enerjisini yine sektörün mensupları sağlayacaktır. İSG Sektörünün önemli bir kesiminin MÜHENDİS, Mimar, Şehir Plancısı vb. meslek gruplarından geldiği düşünüldüğü ve eşdeğer iş, eşdeğer ücret felesefesine istinaden İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI için TMMOB'un belirlediği skala kabul edilebilir olmalıdır. 

Halen meslek mi meslek kolu mu tartışmaları süren İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI için maaşlar konuşulmaya devam ediyor. 2012 öncesi uzmanlık yapanların özellikle danışmanlık boyutundaki kişilerin yüksek bedeller ile çalışması gençler için cezbedici olması ve bir umut olması münasebetiyle sayıca hızlı bir artış yakalayan iş güvenliği uzmanlığı maaşları popülerliğe zıt oranda düşüş yaşamaktadır.

TMMOB Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca ücretli çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Asgari Ücreti 2019 yılı için brüt 4500 TL olarak tespit edildi.

6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümlerine dayanarak, TMMOB Ana Yönetmeliğinde yer alan "Birliğin ve Bağlı Odaların Amaçları" maddesi uyarınca her yıl TMMOB Yönetim Kurulu tarafından açıklanan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Asgari Ücreti 2019 yılı için brüt 4500 TL olarak tespit edildi.

TMMOB Yönetim Kurulu'nun 24 Kasım 2018 tarihli toplantısında "Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için 2019 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücretin 4500 TL olarak belirlenmesine; Odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki deneyimin arandığı alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, daimi nezaretçi, uzak yol kaptanlığı vb. hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin alınan sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretinin üzerinde olmasına" karar verildi.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI TABAN MAAŞI 4500TL

KARAR NO 214: Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için 2019 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücretin 4500 TL olarak belirlenmesine; Odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki deneyimin arandığı alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, daimi nezaretçi, uzak yol kaptanlığı vb. hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin alınan sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretinin üzerinde olmasına KARAR VERİLDİ. 

İSG Bilgi Bankası

İSG Bilgi Bankası