[KARAR] İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI TABAN MAAŞI 3750TL
11-02-2018

[KARAR] İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI TABAN MAAŞI 3750TL

İş Güvenliği Uzmanlarının 2018 yılı asgari ücretini brüt 3750 TL olarak belirlendi.

Mühendis, mimar, şehir plancılarının 2018 yılı asgari ücretini brüt 3750 TL olarak belirlendi.

Son yıllarda ülkemizde popüler meslekler arasında giren ancak halen meslek mi meslek kolu mu tartışmaları süren İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI için maaşlar konuşulmaya devam ediyor. 2012 öncesi uzmanlık yapanların özellikle Danışmanlık boyutundaki kişilerin yüksek bedeller ile çalışması gençler için cezbedici olması ve bir umut olması münasebetiyle sayıca hızlı bir artış yakalayan iş güvenliği uzmanlığı maaşları popülerliğe zıt oranda düşüş yaşamaktadır.

Bu durum sadece İş Güvenliği Uzmanlığı için değil Doktorluk gibi birkaç meslek hariç hemen her dalda aynı, bunun temel nedenleri arasında tüm bölümlerin ihtiyaçtan daha fazla mezun vermesi ile alakalı diyebiliriz. Olaya kendi meslek grubumuzdan bakarsak Türkiye’de her yıl 50 Bin kadar Mühendis mezun oluyor, büyük olasılıkla işsiz kalan kitle çeşitli meslek sertifikasyonları ile alternatifler aramak zorunda kalıyor. Mühendisler için iyi bir alternatif olan İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK Sertifikası maalesef genç mühendislerin son umudu haline gelmiş durumda ki Asgari Ücret seviyelerinden çalışan Uzman Mühendis görmek çok da zor değil...

İş Güvenliği Uzmanı Taban Maaşı 3750TL
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 09.12.17’da bir karar alarak Asgari Mühendis Maaşını 3750TL olarak belirledi ve Mesleki sertifikasyonlara sahip MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI için 2018 YILINDA UYGULANACAK Asgari Ücretin 3750 TL‘den daha fazla olmasını kararlaştırdı.

TMMOB Yönetim Kurulu’nun 9 Aralık 2017 tarihli toplantısında alınan ilgili karar şöyle:

Karar No 267: Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için 2018 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücretin 3750 TL olarak belirlenmesine; Odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki deneyimin arandığı alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, teknik nezaretçi, uzak yol kaptanlığı vb. hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin alınan sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretinin üzerinde olmasına karar verilmiştir.

Geçmiş yıllarda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) arasında var olan asgari ücret belirleme protokolü geçmiş yıllarda fesh edilmşti, böylece TMMOB'un bu kararı sadece referans niteliği taşımaktadır. Halen kanun maddelerine dayandırılabilir ancak SGK 'nın kontrol ve denetimi için bir geçerliliği yoktur.

Burada Mühendis olmayan Teknik Eleman olarak atfedilen ya da bir Mühendislik Odasına bağlanamayan İş Güvenliği Uzmanları için bir handikap oluşuyor ancak Fizik, Kimya bölümü mezunları ve Teknik Öğretmenlerin de aynı kategoriden ilerlemesi gerektiğini ehemmiyetle belirtir.

Tüm Meslek Mensuplarına Kazasız Günler Dileriz.

İSG Akademi

İSG Akademi