İSG İŞ BUL Kariyer AKADEMİSİ Eğitim Takvimi
Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı İle İlgili Bilgiler
14-09-2018

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı İle İlgili Bilgiler

Diğer Sağlık Personeli (DSP) olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Diğer Sağlık Personeli (DSP) olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygun niteliklere haiz kişilerin mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programının Konuları


 • Türkiye ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama İlkeleri ve Güvenlik Kültürü
 • Uygun İşe Yerleştirme
 • Temel Hukuk ve İş Hukuku
 • Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri
 • İş Yeri Tehlike Sınıfı ve İSG-KATİP Uygulamaları
 • İş Yerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme
 • Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi
 • Psikososyal Risk Etmenleri
 • Fiziksel Risk Etmenleri
 • Kimyasal Risk Etmenleri
 • Biyolojik Risk Etmenleri
 • Ergonomi
 • Çalışma Ortamı Gözetimi ve İş Hijyeni
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
 • İşyerinde Kaynağa ve Ortama Yönelik Korunma Yaklaşımları
 • İşyerinde Kişiye Yönelik Korunma Yaklaşımları
 • İşyerinde Korunmaya Yönelik Yönetsel Yaklaşımlar ve Uygulamalar
 • İş Kazaları
 • İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi ve Acil Tıbbi Müdahale
 • Meslek Hastalıkları ve İşle İlgili Hastalıklar
 • Toksikolojinin Temel İlkeleri
 • İş Sağlığında Güncel Konular
 • Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar
 • Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi Uygulamaları
 • İş yerinde Sağlık Eğitimi, Yetişkin Eğitimi
 • İletişim Teknikleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinde Araştırma Yöntemleri
 • İşyerinde Sağlık ve Güvenlikle İlgili Kayıtlar ve Değerlendirilmesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Etik İlkeler
 • Küçük Grup Dinamiğine Dayalı Vaka Çalışması


Diğer Sağlık Personeli Sınav ve İşyeri Çalışmaları Rehber Kitabını Hemşire, Sağlık Memuru, Acil Tıp Teknisyeni Ve Çevre Sağlığı Teknisyenleri için sınavlara hazırlık mahiyetinin yanısıra saha uygulamalarına da rehberlik etmesi amacıyla Dr. Mahmut YAMAN ve Dr. Nihat ŞAHBAZ ile birlikte hazırladık.Hemşire, Sağlık Memuru, Acil Tıp Teknisyeni Ve Çevre Sağlığı Teknisyenleri için hazırlanan kitabımızı buradan inceleyebilirsiniz.

Kazasız Günler

Yücel Karakuş

Yücel Karakuş

Öğr. Gör. Yücel KARAKUŞ - İnşaat ve Maden Yüksek Mühendisi, Akademisyenz
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı