İSG İŞ BUL Kariyer AKADEMİSİ Eğitim Takvimi
Çalışma Yaşamının Geleceğinin Merkezinde Sağlık ve Güvenlik
28-04-2019

Çalışma Yaşamının Geleceğinin Merkezinde Sağlık ve Güvenlik

Çalışma Yaşamının Geleceğinin Merkezinde Sağlık ve Güvenlik: 100 yıllık deneyimden hareketle

Her yıl 2,78 milyon işçi, iş kazaları ve işle ilgili hastalıklardan dolayı (2,4 milyonu işle ilgili hastalıklar olmak üzere) hayatını kaybetmekte ve ayrıca 374 milyon işçi de ölümlü olmayan iş kazalarına maruz kalmaktadır.

Bu durumun ortaya çıkardığı ekonomik maliyetlerin yanı sıra görünmeyen maliyetler de söz konusudur; insanlar, bu rakamlarda tam olarak ifade edilemeyen ancak kötü iş sağlığı ve güvenliği (İSG) koşullarının neden olduğu ölçülemeyecek düzeyde olumsuz duruma maruz kalmaktadırlar. Bu trajik ve esef verici bir durumdur çünkü son yüzyılda yapılan araştırma ve uygulamaların defalarca gösterdiği üzere, bu olumsuz durum büyük ölçüde önlenebilir niteliktedir.

Psikososyal riskler, işle ilgili stres ve bulaşıcı olmayan hastalıklar dünyanın her yerinde pek çok işçi için giderek büyüyen bir sorun haline gelmektedir. Aynı zamanda, pek çok işçi sürekli işle ilgili sağlık ve güvenlik risklerine maruz kalmaya devam etmektedir ve çalışma dünyası dönüşüm geçirmeye devam ederken bu kişilerin göz ardı
edilmemesi önemlidir.

İş sağlığı ve güvenliğinin geleceğine baktığımızda, son yüzyılda sağlanan gelişmeleri de değerlendirmemiz gerekir. ILO sağlıklı ve güvenli çalışma kavramı üzerine kurulmuştur ve İSG, kuruluşun ortaya çıkış gerekçesinin içinde yer almaktadır. Kurumun İSG sorunlarına karşı verdiği yanıtlar zaman içinde değişiklik göstermiş olsa da, İSG ile ilgili araçların benimsenmesi ve desteklenmesi ILO faaliyetlerinin temelinde yer almaya devam etmiştir. Şu an için, ana ILO Deklarasyonları’nın yanı sıra, özellikle İSG ile ilgili 40’tan fazla Sözleşme bulunmaktadır.

ILO’nun çalışmalarının öne çıkan özelliklerinden bir diğeri de çeşitli ekonomik sektörlerde ve belirli tehlikelere ilişkin İSG rehberliği sunan ILO Uygulama Rehberleri’nin geliştirilmesi ve de İSG yönetim sistemleri ve işçi sağlığının gözetimi konularındaki ILO Rehberleri’nin hazırlanmasıdır. Bir önleme kültürü oluşturulmasını amaçlayan
hareket, dünya genelindeki işçilerin sağlığını ve güvenliğini daha çok korumak ve desteklemek üzere tasarlanmış çok sayıda teknik yayının ve İSG eğitim paketlerinin ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır.

ILO özellikle iş sağlığı ve güvenliği konusuyla ilgili 40’tan fazla Uluslararası Çalışma Standardını kabul etmiştir. 

Bu standartlar şu şekilde sınıflandırılabilir:

  • BELİRLİ RİSKLERE İLİŞKİN OLANLAR (iyonize radyasyon, asbest, mesleki kanser ve kimyasallar gibi)
  • BELİRLİ SEKTÖRLERE VEYA İŞ KOLLARINA İLİŞKİN OLANLAR (tarım, inşaat ve madencilik gibi)
  • GENEL İLKELER VE SONUÇLARI KAPSAYANLAR (İSG yönetimi, iş teftişi ve barınma tesisleri ile ilgili olanlar gibi)
  • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL İLKELERİNE İLİŞKİN OLANLAR
  • 155 No’lu İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme, 1981 ve 2002 tarihli Protokolü
  • 161 No’lu İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin Sözleşme, 1985; ve
  • 187 No’lu İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi, 2006 

Ocak 2019’da ILO’nun yüzüncü yıl kutlamalarının başında, ILO Çalışma Yaşamının Geleceği Küresel Komisyonu, temel işçi hakları, “yeterli geçim sağlayacak ücret”, çalışma saatlerinde kısıtlamalar ve sağlıklı ve güvenli işyerleri sağlanması konularını içeren bir Evrensel Çalışma Temini çağrısında bulunmuştur. Komisyon ayrıca iş sağlığı ve güvenliğinin temel bir çalışma ilkesi ve hakkı olarak tanınması çağrısında da bulunmuştur.

Çalışma Yaşamının Geleceğinin Merkezinde Sağlık ve Güvenlik Raporu İNDİR

Her ne kadar önümüzdeki yol iş sağlığı ve güvenliği konusunda pek çok yeni zorluk sunsa da, hükümetler, işverenler, işçiler ve diğer paydaşların herkes için sağlıklı ve güvenli bir çalışma geleceği sunmak için ellerindeki fırsatları değerlendirmeleri önemlidir. Şimdi harekete geçme zamanıdır.

İSG Bilgi Bankası

İSG Bilgi Bankası