İSG İŞ BUL Kariyer AKADEMİSİ Eğitim Takvimi

İSG İş İlanları

Tarımda Hijyen
21-03-2019

Tarımda Hijyen

Tarım sektörü gerek kendine özgü çalışma şartları, sektöre özgü kimyasal, fiziksel, hijyenik ve ergonomik risk ve tehlikelerle karşılaşma olasılığı gerekse çalışan karakteristiğinin farklı olması nedeniyle sosyal devlet anlayışı içerisinde analiz edilmeli ve risk algısıyla proaktif yaklaşımlara ihtiyaç duymaktadır.

[ETKİNLİK] Yeni Yönetmelik Değişikliğiyle Güvenli İskele Kurulumu ve Yüksekte Çalışma
14-03-2019

[ETKİNLİK] Yeni Yönetmelik Değişikliğiyle Güvenli İskele Kurulumu ve Yüksekte Çalışma

1 Konu 1 Konuk 15. Oturum, Yeni Yönetmelik Değişikliğiyle Güvenli İskele Kurulumu ve Yüksekte Çalışma, Koray ÖZALP, Burak Çatakoğlu

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
14-03-2019

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğinin amacı tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.