İskelelerde İş Güvenliği [VİDEO]
10-07-2018

İskelelerde İş Güvenliği [VİDEO]

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE yüksekten düşme sonucu meydana gelen kazaların önemli kısmı, iskelelerde yapılan çalışmalar sırasında meydana gelmekte ve bu kazalar genellikle ölümle sonuçlanmaktadır.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE yüksekten düşme sonucu meydana gelen kazaların önemli kısmı, iskelelerde yapılan çalışmalar sırasında meydana gelmekte ve bu kazalar genellikle ölümle sonuçlanmaktadır.

Tehlikeli kurma ve sökme yöntemleri, kurulmuş iskele üzerinde ki hatalar ve iskelelerin yanlış kullanımı kazaların ana nedenlerini oluşturmaktadır. Yapı işlerinde işin niteliğine bağlı olarak; cephe iskeleleri, seyyar iskeleler, asılı erişim donanımları, sütunlu cephe platformları gibi farklı nitelikli iskeleler tercih edilebilmektedir.

Ülkemizde en çok tercih edilen iskele tipi, ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleridir. Bu tip iskeleler TS EN 12810 standartına uygun üretilmiş olmalıdır. İskelelerin standartlara uygun üretilmiş olmasının yanında, iskelenin kurulum, kullanım ve söküm aşamalarında da gereken önlemkerin alınması da oldukça önemlidir.

İskeleler, uzman kişilerin gözetiminde, yeterli eğitim almış işçiler tarafından KURMA, KULLANMA ve SÖKME planına göre kurulmalıdır. İskelenin taşıyıcı elemanlarının kayması, yeterli sağlamlıkta ki taşıyıcı zemine sabitlenerek, kaymaz araçlar kullanılarak veya aynı etkiye sahip diğer yöntemlerle önlenebilir.

Cephe iskelelerinin ayaklarında sabit veya düşeyliği ayarlanabilir taban plakaları olmalıdır. Yumuşak zeminlerde yükü dağıtmak için taban plakaları altlarında uygun malzemeden yapılmış altlıklar kullanımalıdır. İskele ayakları 200cm'ye kadar ayarlanabilir olmalı ve taban plakası alanı en az 150 cm'2 olmalıdır. Bu plakalar TS EN 74/3 standartına uygun olmaldıır. İskelelerde alt ve üst seviyelere erişim için merdiven sistemi bulunmalıdır. Merdiven sistemleri iskele aksları haricinde ayrı bir merdiven kulesi içinde olabileceği gibi iskele üzerinde platformlar altına montajlanmış kapaklı sistemlerinde bir bileşeni şeklinde olabilmektedir.İskele platformlarının boyutu, şekli ve yerleştirilmesi yapılan işin özelliklerine ve taşınan yüke uygun, güvenli çalışma ve geçişlere izin verecek şekilde olmaldıır. İskele sisteminde kullanılan platformlarda çalışanların düşmesine neden olabilecek tehlikeli boşluklar bulunmamalıdır. İskele ve bina arasında da düşmeye neden olabilecek boşluk bulunmamalı, bunun mümkün olmadığı durumlarda konsol platformlar kullanılarak ya da korkuluklarla düşmeye karşı önlem alınmalıdır.

İskele platformları sağlam ve kaymaz malzemeden yapılmış olmalı, platformların yüzeyleri TS EN 74 standardına uygun olmalıdır. Platformlar iskele sistemine uygun sabitlenmelidir. İskelelerin korkuluk sistemleri olmaldıır. Korkuluklarda; platformdan en az bir metre yükseklikte ve herhangi bir yönden gelebilecek en az 125 kg yüke dayanıklı ana korkuluk, platforma bitişik, en az 15sm yüksekliğinde topuk levhası, topuk levhası ile ana korkuluk arasında açıklıklar 47 cm 'den fazla olmayacak şekilde konulan ara korkuluk bulunmalıdır.

İskeleler kendiliğinden hareket etmemesi ve stabilitesinin bozulmaması için binaya yeterli sayıda noktadan uygun metodlarla, ankrajlanarak sabitlenmelidir. Ankraj bağlantı elemanları TS EN39 standartına uygun olmalıdır. İskelelerde üreticinin öngördüğü konfigrasyon ve ankraj paterni üzerinden standart ankraj elemanları kullanılarak kurulum yapılmaldırı. Konfigürssyonun dışına çıkıldığı durumda statik hesaplamalar yapılarak, kurulan iskelenin sağlamlık ve dayanıklılığından emin olunmalıdır. Ankraj vidalarının sağlam yüzeye, çelik dübellerle tamamen gömülmesi ve vidanın dışarıda kalan kısımlarının üzreticinin izin verdiği sınır değerlerden daha uzun tutulmaması şarttır.

TS EN 12810 standardında çalışma alanaları için baş mesafesi sınıfları tanımlanmıştır. Buna göre iskelelerde net baş mesafesi en az 190cm olmalıdır. Yine TS EN 12810 standardında çalışma alanları için genişlik sınıfları tanımlanmış olup bu sınıflamaya göre net çalışma alanı genişliği en az 60cm olmalıdır. Kapak sistemleri açılarak geçişler sağlandıktan sonra kapaklar kapalı konuma getirilmelidir.İnşaat Sektöründe İş Güvenliği [VİDEO] İskelenin taşıyıcı sistem boruları TS EN 10219 standartına uygun dikişli çelik boru olmalı, iskelelerin dış çapı 48.3mm, et kalınlığı ise çelik alaşımlı iskeleler için en az 2.7mm olmalıdır. İskele sistemine ait bütün elemanlar eksiksiz olarak kullanılmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır. Ayrıca iskelenin stabilitesi için rüzgar, deprem gibi faktörlere bağlı oluşacak yatay yüklere bağlı oluşacak yatay yüklere karşı kuşaklama yapılmalıdır. Yatay ve düşey bileşenlerin düzenlenmesi kuşaklama bileşenlerinin ve bağlantıların konumu ile sıklığı üretici tarafından hazırlanan mamül el kitabına uygun olmaldır. Seçilen iskelenin kurulum ve kullanım şekline göre sağlamlık ve dayanıklılık hesapları üreticiden temin edilmeli, mevcut değilse gerekli hesaplamalar yapılmalıdır. İskeleler kurulduktan sonra Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinde belirtilen durumlarda ehil bir kişi tarafından kontrole tabi tutularak kontrol raporu hazırlanmalıdır.

İSG Akademi

İSG Akademi