İSG İş İlanları

Bireysel İş Güvenliği İşlemlerde e-Dönem
24-06-2018

Bireysel İş Güvenliği İşlemlerde e-Dönem

Bilindiği üzere; iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, diğer sağlık personeli, işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğiticileri ile diğer sağlık personeli eğiticilerinin sınav ve belgelendirme işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Profili Türkiye
22-06-2018

İş Sağlığı ve Güvenliği Profili Türkiye

İş sağlığı ve güvenliği profili Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) tavsiyesi esas alınarak önerilen ana hatlara uygun şekilde hazırlanmıştır.

İş Sağlığı Gözetimi Rehberleri
19-06-2018

İş Sağlığı Gözetimi Rehberleri

Türkiye’de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi (İSGİP) Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü uzmanları ile Yüklenici Firma’nın Teknik İSGYS Uzmanları, Tıp Doktoru İSGYS Uzmanları, İş Sağlığı Uzmanları ile Sektör Uzmanları tarafından yürütülmektedir.